Geregistreerd Partnerschap

Sinds 1 januari 1998 biedt de wet de mogelijkheid aan twee personen (van hetzelfde of verschillend geslacht) hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren: het geregistreerd partnerschap.

Als een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan zonder eerst partnerschapvoorwaarden te maken, ontstaat de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Vóór het geregistreerd partnerschap had ieder van de partners een eigen vermogen, dus eigen bezittingen en eigen schulden. Na het geregistreerd partnerschap ontstaat er door de gemeenschap van goederen één vermogen, dat aan beide partners samen toebehoort.